Privacybeleid / Privacy notice van Esbé auto’s

In dit privacybeleid beschrijft V.O.F. Bueving ( hierna Esbé auto’s)
hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.
Als organisatie is Esbé auto’s de verwerkingsverantwoordelijke, en de verwerker van gegevens.
Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact
opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke als natuurlijk persoon, Roland Bueving via privacy@esbeautos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Esbé auto’s is de handelsbenaming van V.O.F. Bueving en verwerkt persoonsgegevens
over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of onze producten heeft aangeschaft
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Esbé auto’s respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt.

Esbé auto’s verwerkt de onderstaande persoonsgegevens:
* Naam en adres
* Contactgegevens ( telefoonnummer en email adres )
* Geslacht
* Financiële (facturering-) gegevens
* Klantnummer (facturatie ID)
* IP-adres
* Chassisnummer van uw voertuig(gen)
* Kentekennummer van uw voertuig(gen)
* Locatiegegevens
* Andere relevante ( ongestructureerde) gegevens als aangeleverd door de betrokkene
bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Esbé auto’s verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
* Identificatienummers van de overheid (BSN) waar wettelijk verplicht/ toegestaan
* Documentnummer rijbewijs
* Plaats afgifte
*Datum afgifte
* Pasfoto op basis van toestemming

Esbé auto’s verwerkt / verzameld en gebruikt geen persoonlijke en gevoelige gegevens die verband houden met religieuze, politieke of filosofische overtuigen, seksuele geaardheid, etnische afkomst of gezondheid.

Verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Esbé auto’s verwerkt in sommige gevallen persoonsgegevens die betrekking hebben op
minderjarigen. Het is niet onze bedoeling om specifiek gegevens van minderjarigen te
verzamelen of te verwerken, maar wij zijn er ons van bewust dat sommige website bezoekers
minderjarig zijn. Als u minderjarig bent, zorg dan dat uw ouders toestemming hebben gegeven om uw gegevens door ons te laten verwerken. Wij kunnen niet altijd controleren of onze websitebezoekers minderjarig zijn. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder
die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@esbeautos.nl. Wij zullen u klacht of vraag in behandeling nemen en als hij gegrond is zullen wij de informatie van de minderjarige verwijderen.

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben

Esbé auto’s verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden
van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, en aanverwante financiële dienstverleners,
onder meer voor commerciële doeleinden.
* Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administratie en logistieke afhandeling.
* Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het afnemen van producten en diensten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van leverancier of fabrikant, het afhandelen van klachten en verzoeken.
*Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende dealer, servicepartner, om proactief contact met u op te nemen in het kader van voertuig gebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het bieden van pechhulp.
* Het uitvoeren van eigen marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en
producten te verbeteren.
* Het communiceren met betrokkenen en het bieden en onderzoeken van een loyaliteitsprogramma.
* Het naar u versturen van commerciële berichten en het voeren van direct marketingcampagnes.
* Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
* Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
* Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van een algemene bedrijfsstrategie.
* Het bieden van diensten op en via het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps.
* het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechtingen van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Esbé auto’s zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen. Wij hebben een bewaartermijnbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard mogen worden. Als u meer informatie zoekt over deze termijnen en de wijze waarop wij deze toepassen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@esbeautos.nl.

Delen met derden

Esbé auto’s deelt uw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan eventueel wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Esbé auto’s blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Esbé auto’s uw persoonsgegevens met uw nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekken.

Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau. Wanneer een land waar gegevens naartoe verstuurd worden geen passend beschermingsniveau kent, wordt een van de andere wettelijk toegestane middelen toegepast om de gegevens voldoende te beschermen, waaronder het toepassen van modelcontracten of het gebruik van andere verdragen of overeenkomsten.

In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten ( zoals e-mail ) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, dan kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieen voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere browservaring te kunnen bieden. In sommige gevallen koppelen wij daarbij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.

Benadering van betrokkenen

Wanneer wettelijk toegestaan, kan Esbé auto’s u benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar privacy@esbeautos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage / correctie / verwijdering door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, (MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort) paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Esbé auto’s zal zo snel mogelijk binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Esbé auto’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Roland Bueving via telefoonnummer 050-5774177 of stuur een email naar privacy@esbeautos.nl. Esbé auto’s
heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewall), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Wijzigingen

Esbé auto’s is gerechtigd dit privacy beleid / privacy notice van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren de inhoud van dit privacy beleid / notice regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. Dit notice is voor het laatste herzien op
24-05-2018